Det sitter i väggarna: en inblick i byggnadens själ

Vad betyder ”det sitter i väggarna”?

Uttrycket ”det sitter i väggarna” är ett gängse svenska idiom som beskriver något som är djupt rotat eller mycket svårt att ändra. Det hänvisar ofta till traditioner, normer eller beteenden som har överförts över tiden och blivit en del av byggnadens eller platsens själ.

Hur används det i vardagen?

I vardagstal, ”det sitter i väggarna” används för att beskriva en känsla eller atmosfär. Det kan vara en gammal byggnad full av historia, ett företag med en stark kultur eller en familj med långvariga traditioner.

Nu ska vi ta en titt på några exempel i en tabell.

Sammanhang Förklaring Exempel
Byggnader När en byggnad har en stark historia eller starka minnen De gamla känslorna detta hus minner om, de sitter i väggarna.
Företag När en företagskultur är djupt rotad Vår arbetskultur är unik, den sitter i väggarna.
Familjer När en familj har starka traditioner och värderingar Våra traditioner, de sitter i väggarna här hemma.

Var kommer uttrycket ifrån?

Ursprunget till uttrycket ”det sitter i väggarna” är inte helt klarlagt. En teori är att det kommer från gamla tider då man trodde att väggar, särskilt i gamla byggnader, verkligen kunde hålla fastandarna av de som hade levt eller arbetat där.

Är uttrycket unikt för Sverige?

Nej, absolut inte. Motsvarande uttryck finns i många andra kulturer och språk. Till exempel, på engelska kanske man säger ”it’s in the walls” eller ”it’s in the fabric of the place”. Så oavsett var du är, kommer du säkert hitta ett liknande sätt att uttrycka samma idé!

Förhoppningsvis ger detta en tydligare förståelse av vad ”det sitter i väggarna” betyder när du hör det i en konversation. Så nästa gång du upplever en stark känsla eller mystisk energi någonstans, kanske du själv vill använda detta uttryck!

Relaterade inlägg