Hur många dagar är det på ett år – en svårare fråga än man kan tro

Det är allmänt trott att ett år har 365 dagar; detta är dock bara sant tre år av fyra. Vart fjärde år är det en extra dag – under ett skottår.

Den 29 februari är en extra dag som läggs till i kalendern vart fjärde år. På grund av detta är det genomsnittliga året 365,25 dagar långt.

Året är en konstgjord konstruktion

Hur många dagar är det på ett år? Eftersom året egentligen är en konstruktion gjord av människan är det svårt att mäta det helt exakt. Det är lika svårt att ge ett exakt antal dagar som det är svårt att ge ett exakt antal veckor. Något som också är konstruerat. 

Man brukar säga att det är 52 veckor på ett år. Men 52 x 7 blir 364. Eftersom ett snittår är ungefär 365,25 dagar är ett år 52 veckor och 1,25 dagar. Hade ett år varit exakt 52 veckor hade året alltid börjat på samma veckodag – vilket det inte gör. 

Kruxet att bestämma det tropiska året

Det tropiska året är den tid det tar för en viss tid på året att återkomma nästa år, till exempel vinterdagjämningen eller solståndet. Det tropiska året är dessutom föränderligt. 

För närvarande är det 365,242190 dagar långt. Dock var det 365,242196 år 1900 och år 2100 kommer det att mäta  365,242184 dagar. 

Detta för att jordens rotationshastighet faktiskt långsamt sjunker. Mycket långsamt, men ändå.

Men hur många röda dagar är det på ett år då?

Det går inte att ge en generell siffra för hur många röda dagar det är på ett år då detta ändras från år till år. Detta av flera olika orsaker:

  • Eftersom året är något mer än 52 veckor sker en förskjutning som innebär att vissa år får fler röda söndagar och andra år färre.
  • Eftersom de flesta röda helgdagar inte är knutna till särskilda veckodagar kan de infalla på vilken veckodag som helst. Vissa av dessa veckodagar är söndagar – som redan är röda. Och då räknas det bara som en röd dag och inte två.

Hade året varit exakt 52 veckor, som man brukar säga, hade det dock alltid sett likadant ut. Alla röda dagar hade varit lika många och infallit på samma veckodagar.

Relaterade inlägg