Lewy body demens – en hjärnsjukdom

Vad är Lewy body demens? Lewy body demens (LBD) är en typ av progressiv hjärnsjukdom som påverkar tänkande, beteende och rörelseförmåga. Den orsakas av onormala proteinavlagringar som kallas Lewy bodies och som ansamlas i hjärnan. LBD är den näst vanligaste formen av demens efter Alzheimers sjukdom och drabbar både män och kvinnor lika mycket.

Snabbfakta om Lewy body demens:

NamnLewy body demens
Vad det ärEn progressiv hjärnsjukdom
ÄrftlighetSannolikt ärftlig
Kändisar drabbade av LBDRobin Williams

Vilka symtom kännetecknar Lewy body demens?

LBD utvecklas vanligtvis hos personer över 50 år och fortskrider med tiden. Det finns inget botemedel mot LBD, men mediciner och andra behandlingar kan hjälpa till att hantera symtomen och förbättra livskvaliteten.

Symtomen på LBD kan variera mycket, men vanliga tecken är bland annat följande:

 • Kognitiva förändringar
 • Rörelseförändringar
 • Beteendeförändringar
 • Sömnstörningar

Andra symtom på LBD kan vara:

 • Förändringar i vakenhet och uppmärksamhet.
 • Vansinnigheter och vanföreställningar
 • Visuella hallucinationer
 • Förändringar i beteende och personlighet
 • Förlust av luktsinnet
 • Förstoppning
 • Problem med urinvägarna
 • Svårigheter att svälja
 • Kognitiva förändringar, såsom svårigheter med minnet, problemlösning och beslutsfattande
 • Rörelseförändringar, till exempel skakningar, stelhet och svårigheter att gå
 • Beteendeförändringar, till exempel humörsvängningar, depression och hallucinationer
 • Sömnstörningar, till exempel livliga drömmar och sömngång

Lewy body demens ärftlighet

Varför får man Lewy body demens? Det finns vissa bevis för att Lewy body demens (LBD) kan ha en genetisk komponent. Den exakta roll som genetiken spelar i utvecklingen av LBD är dock inte helt klarlagd.

I vissa fall verkar LBD förekomma i familjer och kan nedärvas i ett autosomalt dominant mönster, vilket innebär att en person bara behöver ärva en kopia av den genetiska mutationen från en förälder för att utveckla tillståndet. I andra fall kan LBD uppstå på grund av en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer.

Om du är orolig för risken att du utvecklar LBD eller om du har en familjehistoria av tillståndet är det viktigt att tala med sjukvårdspersonal för mer information och råd. De kan hjälpa dig att förstå din risk och diskutera potentiella alternativ för att hantera eller minska den.

Utveckling av Lewy body demens

Den exakta orsaken till LBD är inte helt klarlagd, men man tror att den är relaterad till förändringar i vissa kemikalier i hjärnan, såsom dopamin och acetylkolin. LBD kan också vara förknippat med inflammation och oxidativ stress i hjärnan.

LBD utvecklas vanligtvis hos personer över 50 år och fortskrider med tiden. Progressionstakten kan variera kraftigt, men i allmänhet tenderar LBD att utvecklas långsammare än andra former av demenssjukdomar, till exempel Alzheimers sjukdom.

Utredning av Lewy body demens är en komplex procedur.

Robin Williams och Lewy body demens

Robin Williams, skådespelaren och komikern, dog 2014 vid 63 års ålder. Under åren efter hans död rapporterades det att Williams hade fått diagnosen Parkinsons sjukdom, en progressiv neurologisk sjukdom som påverkar rörelser. En obduktion visade dock senare att Williams i själva verket hade lidit av en form av Lewy body demens (LBD).

Yrsel vid Lewy body demens

Yrsel är ett vanligt symtom vid Lewy body demens (LBD). Den kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive förändringar i hjärnans funktion som påverkar balans och koordination, samt andra neurologiska eller fysiska tillstånd. Yrsel kan vara ett resultat av problem med innerörat, problem med hjärnans förmåga att bearbeta information om rörelse eller andra underliggande hälsoproblem.

Rivstigmin vid Lewy body demens

Rivastigmin är ett läkemedel som används för att behandla demens, inklusive Lewy body demens (LBD). Den är en typ av kolinesterashämmare, vilket innebär att den fungerar genom att öka nivåerna av en kemikalie som kallas acetylkolin i hjärnan. Acetylkolin är en neurotransmittor som spelar roll för minne, tänkande och andra kognitiva funktioner.

Rivastigmin tas normalt genom munnen i form av en kapsel eller oral lösning. Den tas vanligen två gånger om dagen och dosen ökas gradvis med tiden. Vanliga biverkningar av Rivastigmin kan vara illamående, kräkningar, diarré, aptitlöshet och yrsel.

Relaterade inlägg