Skolans Erik webbkryss

Elevrådet har länge varit ett demokratiskt forum på skolor i Sverige. Där kan elever ge uttryck för önskemål och genomdriva förändringar. Enligt många är det meriterande att ha varit ordförande i elevrådet.

Vad är skolans Erik webbkryss

Erik är inte bara ett namn vanligt i korsord. Det är också förkortning för elevriksdag.

Relaterade inlägg